รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 4

รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 4

·         ธนาคารกรุงไทย          เงินเข้าวันที่    18  มิถุนายน  2561

·         ธนาคารออมสิน            เงินเข้าวันที่   21 มิถุนายน  2561