รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 3

รายละเอียดการโอนเงินคณะกรรมการสถานศึกษา รอบที่ 3

·         ธนาคารกรุงไทย          เงินเข้าวันที่  15  มิถุนายน  2561

·         ธนาคารออมสิน            เงินเข้าวันที่   19 มิถุนายน  2561

·         ธนาคารกรุงเทพ           เงินเข้าวันที่   19 มิถุนายน  2561

·         ธนาคาร ธกส.              เงินเข้าวันที่   19 มิถุนายน  2561