แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ  4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (ส่วนที่ 1.pdf)ส่วนที่ 1.pdf[ ]webmaster5305 Kb557 Downloads
Download this file (ส่วนที่ 2.pdf)ส่วนที่ 2.pdf[ ]webmaster936 Kb270 Downloads
Download this file (ส่วนที่ 3.pdf)ส่วนที่ 3.pdf[ ]webmaster4803 Kb314 Downloads
Download this file (ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ 1-2.pdf)ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ 1-2.pdf[ ]webmaster3626 Kb270 Downloads
Download this file (ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ 3-6.pdf)ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ 3-6.pdf[ ]webmaster2914 Kb203 Downloads
Download this file (ส่วนที่ 5.pdf)ส่วนที่ 5.pdf[ ]webmaster716 Kb204 Downloads
Download this file (ส่วนที่ 6.pdf)ส่วนที่ 6.pdf[ ]webmaster845 Kb208 Downloads