รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา หน้า 47-51.pdf)กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา หน้า 47-51.pdf[ ]webmaster1658 Kb120 Downloads
Download this file (ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา หน้า 8 - 11.pdf)ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา หน้า 8 - 11.pdf[ ]webmaster398 Kb81 Downloads
Download this file (คณะผู้จัดทำ หน้า 58.pdf)คณะผู้จัดทำ หน้า 58.pdf[ ]webmaster103 Kb62 Downloads
Download this file (คำนำ - สารบัญ.pdf)คำนำ - สารบัญ.pdf[ ]webmaster98 Kb67 Downloads
Download this file (คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หน้า 52-62.pdf)คำสั่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หน้า 52-62.pdf[ ]webmaster253 Kb76 Downloads
Download this file (ปกรายงานผล-60 (1).png)ปกรายงานผล-60 (1).png[ ]webmaster5334 Kb117 Downloads
Download this file (ปกหลังรายงานผล-60 (1).png)ปกหลังรายงานผล-60 (1).png[ ]webmaster1677 Kb72 Downloads
Download this file (ภาคผนวก หน้า 46.pdf)ภาคผนวก หน้า 46.pdf[ ]webmaster62 Kb75 Downloads
Download this file (ส่วนที่  3 ผลการดำเนินงาน หน้า 19-42.pdf)ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน หน้า 19-42.pdf[ ]webmaster439 Kb121 Downloads
Download this file (ส่วนที่  4  บทสรุป ข้อเสนอแนะ หน้า 43-45.pdf)ส่วนที่ 4 บทสรุป ข้อเสนอแนะ หน้า 43-45.pdf[ ]webmaster310 Kb74 Downloads
Download this file (ส่วนที่ 1 โครงสร้างการบริหาร หน้า 1-5.pdf)ส่วนที่ 1 โครงสร้างการบริหาร หน้า 1-5.pdf[ ]webmaster292 Kb78 Downloads
Download this file (ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา หน้า 12-18.pdf)ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา หน้า 12-18.pdf[ ]webmaster657 Kb89 Downloads
Download this file (องค์คณะบุคคล หน้า 7.pdf)องค์คณะบุคคล หน้า 7.pdf[ ]webmaster191 Kb65 Downloads
Download this file (โครงสร้างสำนักงานเขต หน้า 6.pdf)โครงสร้างสำนักงานเขต หน้า 6.pdf[ ]webmaster194 Kb65 Downloads

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 เวลา 10:58 น.)