วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นองค์กรชั้นนำ ส่งเสริมสนับสนุน  และบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาประคองชีพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:22 น.)