ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินศักยภาพ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 เรื่อง ผลการประเมินศักยภาพ พี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อจัดทำสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2018 เวลา 17:55 น.)