ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

Attachments:
Download this file (ประกาศกำหนดองค์ประกอบ.pdf)ประกาศกำหนดองค์ประกอบ[ประกาศกำหนดองค์ประกอบ]personnel3909 Kb82 Downloads
Download this file (ประกาศตำแหน่งว่าง.pdf)ประกาศตำแหน่งว่าง[ประกาศตำแหน่งว่าง]personnel4024 Kb478 Downloads
Download this file (หนังสือนำส่งต่างเขต (1).pdf)หนังสือนำส่ง[หนังสือนำส่ง]personnel807 Kb68 Downloads
Download this file (แบบประเมินตนเอง.pdf)แบบประเมินตนเอง[แบบประเมินตนเอง]personnel1909 Kb69 Downloads