ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

IMG 4985

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 14.15 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอปทุมรัตต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โดยมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งทราบปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของสถานศึกษา