ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด

IMG 4955

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง อำเภอปทุมรัตต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โดยมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา การใช้ DLTV และการเตรียมการรองรับการทดสอบระดับชาติ พร้อมทั้งทราบปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของสถานศึกษา