ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด

0002

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 14.15 น. ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก อำเภอปทุมรัตต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โดยมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำ DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้น ทั้งนี้ ได้ให้ผู้บริหารและครูติดตั้ง App DLTV เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 22:56 น.)