ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

0003

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. วันแรกของการทำงานปี 2562 ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โดยมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานศึกษา

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 22:57 น.)