สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2561

0005

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม  และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) และรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 49/2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. รับฟังข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัด การดำเนินงาน จากนั้นประชุมข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมบ่อพันขัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 22:59 น.)