ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมงานการกุศล “แก้วมงคลสัมพันธ์”

0006

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมงานการกุศล แก้วมงคลสัมพันธ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนก่อตั้งมูลนิธิ แก้วมงคลเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าแก้วมงคล ปฐมเจ้าเมืองท่งศรีภูมิ (สุวรรณภูมิ) ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน  การรำบวงสรวงเจ้าเมือง การฉายวีดิทัศน์ ย้อนรอยบรรพชนคนร้อยเอ็ดและการเดินแฟชั่นการกุศล ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ร่วมเดินแฟชั่นการกุศลในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารโดม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 23:00 น.)