ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

0012 ๑๘๑๒๒๔ 0027

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหงส์ทอง (แสนสุขวิทยา)  อ.พนมไพร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียน เน้นย้ำการเดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน และสร้างความตระหนักในการเตรียมการรองรับการทดสอบระดับชาติ  NT /O-NET