ข้อสังเกตุ

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

875 ๑๘๑๒๒๔ 0001

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดงมัน อ.พนมไพร โดยได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียน ซึ่งได้นำ DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน และติดตามการเตรียมการรองรับการทดสอบระดับชาติ NT /O-NET

 {gallery}ict298{/gallery}