ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ ร.ร.สตรีศึกษา

213 ๑๘๑๒๒๔ 0016

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Strisuksa Open House 2018) และพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "อาคาร 101 ปี สตรีศึกษา" พร้อมฟังบรรยายพิเศษ “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21”โดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 09:58 น.)