สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

144 ๑๘๑๒๑๘ 0010

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร่วมร้องเพลง จำขึ้นใจเพื่อสร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสังกัดในการทำหน้าที่จนเกิดเป็นผลสำเร็จ และนำไปสู่การเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่ยั่งยืน จากนั้นได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญ  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ บริเวณลานหน้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2