สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

IMG 8938

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลง จำขึ้นใจเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย สร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสังกัดในการทำหน้าที่จนเกิดเป็นผลสำเร็จ และนำไปสู่การเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่ยั่งยืน จากนั้นได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญ ณ ลานหน้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2