ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน-เน้นย้ำพัฒนาอ่านเขียน

IMG 7381

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหมอตา อำเภอสุวรรณภูมิ โดยได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพบ เด็กที่มีปัญหาการอ่านการเขียนอยู่จำนวนหนึ่ง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จึงได้เน้นย้ำฝากให้คุณครูพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ตามแนวคิดที่ว่า"เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้"