ร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน 61 ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน

1IMG 4559

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด "คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน" ปี 2561 ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ที่อยู่ในภาวะขาดแคลน ยากลำบากในการดำรงชีวิต  รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก