ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันให้กำลังใจนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

IMG 4253

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 หรือมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ณ สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สนามแข่งขันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ และสนามแข่งขันโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์