สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

1IMG 4138

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร่วมร้องเพลง จำขึ้นใจพร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสังกัดในการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจนเกิดเป็นผลสำเร็จ และนำไปสู่การเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่ยั่งยืน ณ บริเวณลานหน้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 เวลา 15:06 น.)