สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดสอบคัดเลือกบุคลากรฯ เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้

9IMG 2097

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และลูกจ้างชั่วคราวครูวิกฤตสาขาวิชาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พลศึกษา ดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ โดย ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการจัดสอบดังกล่าว ให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริต และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบทุกคน โดยมีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 1,241 คน สนามสอบ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. 27 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018 เวลา 18:46 น.)