ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

1IMG 2186

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)อำเภอสุวรรณภูมิ โดยได้เยี่ยมห้องเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน และนโยบายเดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน