ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รุดเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

IMG 7295

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอสุวรรณภูมิ ในการนี้ได้เยี่ยมชั้นเรียนเพื่อติดตามการดำเนินการตามข้อตกลง (MOU) การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งสอดรับกับนโยบาย "เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ครูผู้สอนได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งพบว่า โรงเรียนบ้านหนองแวงได้สนองนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:09 น.)