สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2561

1IMG 9331

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) และรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. รับฟังข่าวสาร และแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินงาน จากนั้นได้ประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุม กู่กาสิงห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2   

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:16 น.)