ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ

IMG 6357

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร. อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ กคศ.ว.13/2559 ของนายวิรัตน์ พวงช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร อำเภอพนมไพร สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สร้างขวัญกำลังใจให้คณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยได้เน้นย้ำ และฝากคุณครูให้วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล เพื่อปรับพื้นฐาน และพัฒนาให้สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่ละคน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 13:37 น.)