สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

2IMG 6221

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร่วมร้องเพลง จำขึ้นใจเพื่อสร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในสังกัดในการทำหน้าที่จนเกิดเป็นผลสำเร็จ และนำไปสู่การเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่ยั่งยืน ณ บริเวณลานหน้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2018 เวลา 15:38 น.)