สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2, สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2, สพฐ., กระทรวงศึกษาธิการ